Universitat Rovira i Virgili
 
 
nom d'usuari:
clau d'accés:
  
 

El Codi d'Usuari i Clau d'accés són els que utilitzeu per entrar als Serveis Digitals de la Universitat (Intranet, Correu Electrònic, Campus Virtual, Revistes Electròniques, etc...)

Codi d'Usuari i Claus d'accés inicials El codi d'usuari és el teu NIF/NIE/Passaport i la clau d'accés inicial serà la data de naixement en format DD-MMM-AA.

* Exemple: 02-MAI-78. El mes MMM pot ser (GEN, FEB, MAR, ABR, MAI, JUN, JUL, AGO, SET, OCT, NOV, DES). Recordeu posar els guions entre el dia, mes i any.

Si no recordes la teva clau d'accés, segueix el següent enllaç per tal de poder restaurar-la.